PARTIËLE PROTHESE

partGEDEELTELIJKE PROTHESE

Soms is het niet nodig om een volledige prothese aan te meten of te adviseren en volstaat een gedeeltelijke prothese. Deze partiële prothese is een vervanging van één of meer tanden of kiezen. Het is een oplossing wanneer de patiënt een tand of kies heeft verloren en die niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen. De prothese is uitneembaar; de gedeeltelijke prothese bestaat uit een tandvleeskleurige kunsthars-plaat waarin enkele tanden en/of kiezen zijn verankerd.