MONOLITHISCHE KROON

monopolistische kroon 2BETROUWBAAR ALTERNATIEF

Metaalvrije, monolithische kronen (kronen uit één stuk: monos = één, lithos = steen/rots) hebben de toekomst. Deze restauraties worden met behulp van computergestuurde CAD/CAM-techniek uit een massieve schijf gefreesd.