CAD / CAM ABUTMENTS

cad cam 2TECHNOLOGISCH WERK

De technologie is in beweging en dat is in de wereld van de tandheelkunde niet anders. Door gebruik te maken van de digitale technologie CAD / CAM is A.T.L. Tandtechnisch laboratorium in staat om met elke data voor u in alle prijscategorieën een fraai product te vervaardigen. Voor CAD/CAM-abutments en frames wordt de abutment of het frame volgens de specifieke CAD/CAM-systeemeisen gescand. Abutments/frames kunnen met de meeste CAD/CAM-systemen worden gemaakt. In het laboratorium worden keramische abutments en CAD-CAM noodkronen met een titanium insert vervaardigd. Hierdoor ontstaat een perfecte aansluiting op het implantaat.